O nas

Od czego zależy trwały sukces firmy to pytanie, na które każdego dnia szuka odpowiedzi tysiące przedsiębiorców. Jedni wskazują na zasoby ludzkie, drudzy na produkt i know how, lub marketing. Jeszcze inni na prawo i finanse…

Korzyści

Podatkowiec odczarowuje podatki! Pomagamy przedsiębiorcom przejąć kontrolę nad podatkami, czyniąc je jasnymi i czytelnymi, przy jednoczesny zapewnieniu firmie bezpieczeństwa prawnego, oraz optymalnej wysokości płaconego podatku…

Zespół

Podatkowiec to grupa wybitnych specjalistów z zakresu podatków, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nasi eksperci pracowali dla wiodących firm na rynku, a dziś chcieliby podzielić się swoim doświadczeniem z Twoją firmą….

Aktualności

Utworzenie  Krajowej   Administracji  Skarbowej  (KAS)  to reforma dotychczasowych struktur  administracji podatkowej, Służby Celnej i…

Dziś – 1 lipca 2016 wchodzi w życie Jednolity Plik Kontrolny (JPK) rozwiązanie, które z…

Ekspert Podatkowiec Jacek  Sklepowicz  poleca  zapoznanie się  z  wyrokiem  NSA,  który może mieć duże znaczenie…

034_WWW_kontakt_adres

ul. Transportowców 11

02-858 Warszawa

034_WWW_kontakt_phone

+48 22 852 61 45

NIP 6312648820, REGON 24322455300000, KRS 0000453581 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy KRS Kapitał Zakładowy 80.000,00 zł opłacony w całości.